nynorsk.no

25.9.2018

Arkivet for
nynorsk.no: august 2003

Du er no på ei av arkiv-sidene på nynorsk.no. Gå til www.nynorsk.no for siste nytt.

Nyhende frå nynorskverda

Snill mot litteraturen "Innkjøpsordningen blir videreført, og sakprosa blir inkludert. Nynorsken skal styrkes i skole og i litteratur. Dette er signalene fra Valgerd Svarstad Haugland på Kulturmeldingens pressekonferanse," skriv NRK om kulturmeldinga.

Lagt ut 30.8.03 av Tarjei Vågstøl
Gå til saka | Tips ein ven

Telemark: Ja eller nei til nynorsk "Nynorsk som hovedmål på Svenseid skole i Lunde, kan forsvinne om kort tid. En folkeavstemning 15. september skal avgjøre om skolen skal fortsette med nynorsk eller skifte til bokmål som hovedmål."

Lagt ut 30.8.03 av Magnus
Gå til saka | Tips ein ven

Kulturmeldinga lagd fram i dag I dag la Regjeringa fram Stortingsmelding 48 (2002-2003): "Kulturpolitikk fram mot 2014". Les pressemeldinga frå Noregs Mållag , og sjå kulturmeldingameldinga på Odin.

Lagt ut 29.8.03 av Tarjei Vågstøl
Gå til saka | Tips ein ven

Vil ha «nye» språkrådet til Bergen Det nye senteret for norsk språk bør etablerast i Bergen, meiner Hordaland Senterparti. "Hovudstaden har dessutan diskvalifisert seg som arena for norsk språkpolitikk det siste året", meiner fylkestingskandidat Per J. Jordal.

Lagt ut 29.8.03 av Tarjei Vågstøl
Gå til saka | Tips ein ven

? UiO ekskluderer nynorsk?brukarar Oddrun Grønvik i Norsk Språkråd meiner at haldninga Universitetet i Oslo har til nynorskbrukarar minner om tenkjemåtar frå kolonitida, skriv Universitas.

Lagt ut 28.8.03 av Erik Bolstad
Gå til saka | Tips ein ven

Gjer suksess med småbruksskildring Hedmark har fått ein trysling som tek opp arven etter Sven Moren og Halldis Moren Vesaas. Sigmund Løvaasen debuterer med "Nyryddinga", ein oppvekstroman frå Bygde-Noreg på 60-talet.

Lagt ut 27.8.03 av Vidar Lund
Gå til saka | Tips ein ven

Nynorsk skuledebatt på Firda "Det er skuledebattar på dei vidaregåande skulane denne veka. Nokre debattar vert meir hardslåande enn andre. På Firda vidaregåande skule i Sogn og Fjordane vart nynorsken ei av dei viktigaste sakene!"

Lagt ut 26.8.03 av Magnus
Gå til saka | Tips ein ven

Ap vil òg fjerne nynorsk i Oslo-skulen: Arbeidarpartiet i Oslo stør Høgre-utspelet om å fjerne obligatorisk sidemålsopplæring i Oslo-skulane. "

Lagt ut 26.8.03 av Erik Bolstad
Gå til saka | Tips ein ven

Nynorsk som valkampsak Fjerning av nynorsk sidemål er valkampsak for Erling Lae og Oslo Høgre. Aftenposten er ikkje samd i at dette er ein god idé.

Lagt ut 26.8.03 av Erik Bolstad
Gå til saka | Tips ein ven

Ny giv på nynorsk.no!
No startar vi opp at publiseringa på nynorsk.no. Produksjonen her har vore svært ujamn det siste året, men no skal alt bli så mykje betre! Gje oss ei melding om du vil vere med og leggje inn stoff.

Lagt ut 26.8.03 av Erik Bolstad
Gå til saka | Tips ein ven

Nynorskhendingar denne veka

29. september

  • 1842 Aasen la ut på den fyrste språk­innsamlings­reisa si
  • 1959 Forfattaren Jon Fosse vart fødd

5. oktober

  • 1861 Det fyrste mållaget, Maalfelaget, vart skipa

6. oktober

  • 1877 Avisa «Fedraheimen» med Arne Garborg som redaktør kom ut for fyrste gong
  • 1899 Marius Hægstad heldt den fyrste universitets­førelesinga på nynorsk

7. oktober

  • 1899 Jon Leirfall vart fødd

Tips oss om historiske hendingar til kalenderen

Aktuelle nynorsksaker

Sidemål

Sidemålsordskiftet har blussa opp att. Les meir om argumenta Norsk Mål­ung­dom og Noregs Mållag har for sidemåls­undervisninga.

Få datamaskina di på nynorsk!

Lenge har det vore problem å få datamaskiner på nynorsk. No er løysingane her! Last ned programvare som gjer at maskina snakkar til deg på det beste målet!

Tenester frå nynorsk.no

Reklame på nynorsk.no?

Få to ting, betal for ein! Når du har reklame på nynorsk.no er du med på å støtta oss i tillegg til at du får blesta tenestene dine for eit kultur- og nynorskinteressert publikum.

Nynorsk e-post?

Lei av adressa di i dag? Vi sel e-postadresser som sluttar på nynorsk.no. Få ei e-postadresse som seier noko!

Heimeside på nynorsk.no?

Mållag, målungdomslag og nynorske verksemder kan få seg heimesideplass på nynorsk.no for ein billeg penge.

Opphavsrett © 1997 - 2018 nynorsk.no og kjeldene som er siterte i klypptenesta.

Nettbunad av Erik Bolstad og Nikolas van Etten.

Sidene er tilpassa ulike funksjons­hemmingar, m.a. blinde og svaksynte. Dei er som oftast i gyldig XHTML-format.

Vi nyttar Blogger til å lage sidene. Takk til dei!

Innlogging for redaksjonen